Šerno dantys

Šernai yra laukinės kiaulės su aštriomis iltimis, kurios minta uogomis, gyvūnais ir skerdenomis. Kokius dantis turi šie visaėdžiai?