29 Paguodžiančios Biblijos eilutės, skirtos išsiskyrimui ir širdies skausmui

Šiame įraše sužinosite pačias paguodžiausias Biblijos eilutes, skirtas skyryboms ir sutrikusio širdies gydymui pasibaigus santykiams.Iš tiesų:Tai yra tie patys Raštai, kuriuos skaitau, kai man reikia pagalbos paleidžiant žmogų, kurį myliu. Ir tikiuosi, kad šis dvasinis patarimas padės ir jums.Pradėkime.

Raštai apie išsiskyrimąPakartoto Įstatymo 31: 6

Būkite stiprūs ir drąsūs, nebijokite ir nebijokite jų, nes Viešpats, jūsų Dievas, eina su jumis. jis tavęs neapleis ir tavęs neapleis.

Atminkite, kad Viešpats bus jūsų nuolatinis palydovas - jis niekada jūsų nepaliks ir neapleis.

Psalmė 34:18

Viešpats arti tų, kurių širdis sudaužyta; ir gelbsti tokius, kurie yra atgailaujančios dvasios.

Psalmė 41: 9

Taip, mano pažįstamas draugas, kuriuo pasitikėjau ir kuris valgė mano duoną, pakėlė kulną prieš mane.

Psalmė 73:26

Mano kūnas ir mano širdis išsenka, bet Dievas yra mano širdies stiprybė ir mano dalis per amžius.

Net jei man sudaužyta širdis, mano širdis atgauna jėgas Dievo pagalba.Psalmė 147: 3

Jis išgydo sudaužytas širdis ir suriša jų žaizdas.

Patarlės 3: 5-6

Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi; ir nepasikliaukite savo supratimu. Visais savo keliais pripažink jį, ir jis nurodys tavo kelius.

Po išsiskyrimo, kai nežinote, ką daryti, teisingas būdas yra melstis ir leisti Dievui vadovauti jūsų žingsniams. Jei tikėsite Dievu, jis padės jums priimti geriausius sprendimus.

Patarlės 3: 15-16

Ji yra brangesnė už rubinus; ir viskas, ko tu gali norėti, negali būti lyginama su ja. Dienų ilgis yra jos dešinėje rankoje; o jos kairėje rankoje turtai ir garbė.

Izaijo 9: 2

Žmonės, kurie vaikščiojo tamsoje, matė didelę šviesą: tie, kurie gyvena mirties šešėlio šalyje, spindi ant jų.

Izaijo 41:10

Nebijok; Nes aš esu su tavimi: nenusimink! Aš esu tavo Dievas. Aš tave sustiprinsiu. taip, aš tau padėsiu; taip, aš palaikysiu tave savo teisumo dešine ranka.

Izaijo 43: 1-4

Bet dabar taip sako Viešpats, sukūręs tave, Jokūbai, ir tas, kuris sukūrė tave, Izraeli! tu esi mano. Kai tu eisi per vandenis, aš būsiu su tavimi; ir per upes jie tavęs neperpildys. Kai eisi per ugnį, nebūsi sudegintas. liepsna neužsidegs ant tavęs. Nes aš esu Viešpats, tavo Dievas, Izraelio Šventasis, tavo gelbėtojas. Aš atidaviau Egiptą už tavo išpirką, Etiopiją ir Sebą už tave. Kadangi tu buvai brangus mano akyse, tu buvai garbingas ir aš tave mylėjau. Todėl duosiu vyrų už tave ir žmonių už tavo gyvybę.

Izaijo 66: 2

Nes visa tai padarė mano ranka ir visa tai buvo, sako Viešpats. Bet į šitą žmogų aš žvelgsiu į vargšą ir atgailaujančią dvasią ir drebėsiu nuo mano žodžio.

Jeremijo 29:11

Aš žinau mintis, kurias galvoju apie tave, sako VIEŠPATS, mintis apie taiką, o ne apie blogį, kad tau duotų laukiamą pabaigą.

Mato 10:14

Ir kas jūsų nepriims ir jūsų žodžių negirdės, išeidami iš tų namų ar miesto, nusikratykite kojų dulkes.

Mato 11: 28-30

Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate apkrauti, ir aš jums duosiu ramybę. Imkitės ant savęs mano jungo ir mokykitės iš manęs; nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atilsį. Nes mano jungas lengvas, o mano našta lengva.

Mato 13:15

Nes šitos tautos širdis suplyšo, ausys nuobodžios, o akys užmerktos. kad jie bet kuriuo metu nematytų akimis ir negirdėtų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, o aš jų nepagydyčiau.

Mato 15: 8

Ši tauta artinasi prie manęs savo burna ir gerbia mane lūpomis. bet jų širdis toli nuo manęs.

Mato 21:42

Jėzus jiems tarė: „Ar jūs niekada neskaitėte Raštuose: Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kampo galva. Tai Viešpaties darbas ir nuostabus mūsų akyse?

Mato 28:20

Mokydamas juos laikytis visko, ką tau įsakiau, ir štai aš esu su tavimi visada, iki pasaulio pabaigos. Amen.

Luko 4:18

Viešpaties Dvasia yra ant manęs, nes jis patepė mane skelbti Evangeliją vargšams; Jis atsiuntė mane išgydyti palūžusių širdžių, pamokslauti išlaisvinimo belaisviams ir atgauti regėjimą akliesiems, paleisti sumuštus žmones.

Jono 12:40

Jis apakino jų akis ir užkietino jų širdis. kad jie nematytų savo akimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, o aš juos išgydyčiau.

Jono 14:27

Aš palieku jums ramybę, aš duodu jums savo ramybę; ne taip, kaip pasaulis duoda, aš jums duodu. Tegul jūsų širdis nesijaudina ir nebijo.

Jono 16:33

Tai aš tau kalbėjau, kad manyje turėtum ramybę. Pasaulyje jūsų laukia vargai, bet būkite geros nuotaikos. Aš įveikiau pasaulį.

Romiečiams 8: 7

Todėl, kad kūniškas protas yra priešiškumas prieš Dievą: nes jis nėra pavaldus Dievo įstatymui ir negali būti.

Efeziečiams 4:31

Tegul visas kartėlis, pyktis, pyktis, pyktis, klegesys ir blogas kalbėjimas pašalinami nuo tavęs su visu piktumu

Filipiečiams 4: 6-7

Būkite atsargūs dėl nieko; bet kiekvienu dalyku maldomis ir maldavimais su padėka tebūnie žinomi jūsų prašymai Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, išlaikys jūsų širdis ir mintis per Kristų Jėzų.

Filipiečiams 4:13

Aš viską galiu per Kristų, kuris mane stiprina.

Jokūbo 4: 7

Todėl atsiduokite Dievui. Pasipriešink velniui, ir jis bėgs nuo tavęs.

1 Petro 5: 7

Viską rūpindamasis juo; nes jis tau rūpi.

1 Tesalonikiečiams 5:18

Už viską dėkokite: nes tokia yra Dievo valia Kristuje Jėzuje dėl jūsų.

Apreiškimas 21: 4

Dievas nušluostys visas ašaras nuo jų akių. ir nebebus mirties, nei liūdesio, nei verksmo, nei skausmo, nes buvę dalykai praėjo.

Ką Biblija sako apie išsiskyrimą

Sunkiais laikais, ramiais laikais, chaosu ir paguoda Biblija numato. Ir dar daugiau, jis aptaria mūsų kovas ir mūsų džiaugsmus. Tai mus guodžia, kai esame nusileidę, skatina, kai esame pakilę, suteikia vilties, kai atrodo, kad viskas prarasta, ir patikina, kad įveiksime šį slėnį tol, kol turėsime vienas kitą ir Jį.

Joks santykis nėra tobulas, o išsiskyrimas gali sujudinti bet kurio tikėjimą. Biblija teikia vilties blogiausiems laikams ir turi daug ką pasakyti apie tuos sunkumus. Dievo Žodis nepalieka jokio akmens, kai kalbama apie pražūtį, prarastą viltį ir širdies skausmą.

Po išsiskyrimo gali būti sunku suprasti, kaip viskas galėtų būti geriau, tačiau turėdami teisingą patarimą galite pradėti jaustis kitaip.

Po skausmingo išsiskyrimo nėra lengva atšokti. Sunku susigrąžinti pasitikėjimą savimi, o norint pakelti savivertę reikia laiko.

Juk tikriausiai kurį laiką buvote kartu, kol supratote, kad viskas nesiseka. Kai pagaliau sutinki, kad viskas baigėsi, rasti jėgų judėti toliau dažnai gali būti sunkiau, nei iš tikrųjų nutraukti santykius.

Dabar tavo eilė

O dabar noriu išgirsti iš tavęs.

Kuri iš šių Biblijos eilučių jums patiko labiausiai?

Ar yra kokių nors raminančių Raštų išsiskyrimo raštų, kuriuos turėčiau įtraukti į šį sąrašą?

Bet kokiu atveju, praneškite man, palikdami komentarą žemiau dabar.

p.s. Ar kada susimąstėte, kokia jūsų meilės gyvenimo ateitis?

Įdomios Straipsniai