19 Įkvepiančios Biblijos eilutės apie nusivylimą

Kažko, kuris jaučiasi nusivylęs, vaizdasŠiame įraše sužinosite labiausiai įkvepiančias Biblijos eilutes apie nusivylimą.Iš tiesų:Tai yra tie patys Raštai, kuriuos skaitau, kai nepasitikiu savimi arba jaučiuosi nusivylęs ir man reikia energijos. Tikiuosi, kad šios eilutės padės pakelti ir jūsų nuotaiką.

Pasiruošę sužinoti, ką Biblija sako apie nusivylimą?Pradėkime.

Pakartoto Įstatymo 31: 8

Viešpats, jis eina prieš tave. jis bus su tavimi, tavęs neapleis ir tavęs nepaliks: nebijok ir nenusimink.

Jozuės 1: 9

Argi aš tau neįsakiau? Būkite stiprūs ir drąsūs; nebijok ir nenusimink, nes VIEŠPATS, tavo Dievas, yra su tavimi visur, kur eini.

Psalmė 31:24

Būkite drąsūs, ir jis sustiprins jūsų širdį, visi, kurie tikitės į Viešpatį.

Patarlės 3: 5-6

Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi; ir nepasikliaukite savo supratimu. 6 Visais savo keliais pripažink jį, ir jis nurodys tavo kelius.

Izaijo 40:31

Bet tie, kurie laukia Viešpaties, atnaujins savo jėgą. jie pakils sparnais kaip ereliai; jie bėgs ir nebus pavargę; jie vaikščios ir nenusimins.

Izaijo 41: 10-14

Nebijok; Nes aš esu su tavimi: nenusimink! Aš esu tavo Dievas. Aš tave sustiprinsiu. taip, aš tau padėsiu; taip, aš palaikysiu tave savo teisumo dešine ranka. Štai visi, kurie buvo įpykę prieš tave, bus sugėdinti ir sugėdinti: jie bus kaip niekas. ir tie, kurie kovoja su tavimi, žus. Jūs jų ieškosite ir nerasite, net ir tie, kurie ginčijosi su jumis. Nes aš, Viešpats, tavo Dievas, laikysiu tavo dešinę ranką ir sakau tau: nebijok! Aš tau padėsiu. Nebijok, kirminai Jokūbai, ir jūs, Izraelio vyrai! Aš padėsiu tau, sako Viešpats, ir tavo atpirkėjas, Izraelio Šventasis.

Jeremijo 29:11

Aš žinau mintis, kurias galvoju apie tave, sako VIEŠPATS, mintis apie taiką, o ne apie blogį, kad tau duotų laukiamą pabaigą.

Jono 10:10

Vagis neateina, bet vogti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvybę ir kad jos būtų daugiau.

Jono 16:33

Tai aš tau kalbėjau, kad manyje turėtum ramybę. Pasaulyje jūsų laukia vargai, bet būkite geros nuotaikos. Aš įveikiau pasaulį.

Romiečiams 8:26

Lygiai taip pat Dvasia padeda ir mūsų silpnybėms, nes mes nežinome, už ką turėtume melstis, kaip turėtume, bet pati Dvasia užtaria mus užgriuvus, kurių negalima ištarti.

Romiečiams 8:31

Ką tada pasakysime šiems dalykams? Jei Dievas yra už mus, kas gali būti prieš mus?

Romiečiams 15:13

Dabar vilties Dievas pripildo jus visu džiaugsmu ir ramybe tikėdamas, kad per Šventosios Dvasios galią gautumėte viltį.

1 Korintiečiams 15:58

Todėl, mano mylimi broliai, būkite tvirti, nepajudinami, visada kupini Viešpaties darbų, nes žinote, kad jūsų darbas nėra veltui Viešpatyje.

2 Korintiečiams 4: 17-18

Nes mūsų lengvas vargas, kuris yra tik akimirka, mums daro daug didesnį ir amžiną šlovės svorį; Nors mes žiūrime ne į tai, kas matoma, bet į tai, kas nematoma: matomi dalykai yra laikini; bet nematomi dalykai yra amžini.

2 Korintiečiams 12: 9

Jis man tarė: “Mano malonės tau užtenka, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Todėl mielai šlovinsiu savo silpnybes, kad Kristaus galia ilsėtųsi ant manęs.

Hebrajams 11: 6

Tačiau be tikėjimo neįmanoma jam patikti, nes tas, kuris ateina pas Dievą, turi tikėti, kad jis toks yra, ir yra atlygis tiems, kurie jo uoliai ieško.

Hebrajams 12: 1

Todėl matydami, kad mus taip pat supa didžiulis liudytojų debesis, atmeskime kiekvieną svorį ir nuodėmę, kuri taip lengvai mus apninka, ir leiskime kantriai bėgti prieš mus

Jokūbo 4: 7

Todėl atsiduokite Dievui. Pasipriešink velniui, ir jis bėgs nuo tavęs.

1 Petro 5: 7

Viską rūpindamasis juo; nes jis tau rūpi.Raštas cituotas iš King James Version Bible (KJV). Naudojamas su leidimu. Visos teisės saugomos.

Dabar tavo eilė

O dabar noriu išgirsti iš tavęs.

Kuri iš šių Biblijos eilučių jums buvo prasmingiausia?

Ar yra kokių nors keiksmažodžių, kuriuos turėčiau įtraukti į šį sąrašą?

Bet kokiu atveju, praneškite man, palikdami komentarą žemiau dabar.

p.s. Ar kada susimąstėte, kokia jūsų meilės gyvenimo ateitis?

Įdomios Straipsniai